Πρόκειται για μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, λόγω της διαφοράς δυναμικού (τάσης). Σε ένα διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα τα πλαίσια συνδέονται σε σειρά το ένα μετά το άλλο δημιουργώντας στοιχειοσειρές (Strings). Η συνολική τάση μιας στοιχειοσειράς μπορεί να είναι κοντά στο 1000 V.  Αυτή λοιπόν η υψηλή τάση είναι που μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο PID.

Λόγω της υψηλής τάσης, δημιουργούνται ρεύματα διαρροής από την ηλιακή κυψέλη προς το πλαίσιο αλουμινίου, μέσω του τζαμιού και  των υλικών ενθυλάκωσης της κυψέλης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μειώνεται η ισχύς του φωτοβολταϊκού πλαισίου και συνεπώς έχει σημαντικά χαμηλότερη παραγωγικότητα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της ισχύος του συστήματος έως και 35-40 %, το όποιο αυτόματα ισοδυναμεί και μείωση των εσόδων .

Αν πιστεύετε ότι το φωτοβολταϊκό σας μπορεί να έχει προσβληθεί από PID, η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ διαθέτει άμεση και οικονομική λύση για τη μείωση των απωλειών οποιουδήποτε εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή απόδοση του.