Η βελτιστοποίηση τάσης δεν αποτελεί μία πρόσφατη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις. Οι εφαρμογές της μεθόδου ξεκίνησαν πριν από είκοσι χρόνια περίπου στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Το 2011, δημοσιεύτηκε σχετικός τεχνικός οδηγός του οργανισμού CARBON TRUST UK, βάσει του οποίου ορίζεται η μεθοδολογία της μελέτης και του υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η βασική αρχή είναι ότι βελτιστοποιώντας την τάση της εγκατάστασης προσεγγίζοντας τα 220V, ο Η/Μ εξοπλισμός (κυρίως οι κινητήρες) λειτουργεί πιο αποδοτικά έχοντας ως αποτέλεσμα να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Το φαινόμενο αυτό καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρουν τα συστήματα powerPerfector έχει αποδειχθεί εργαστηριακά από πανεπιστημιακούς φορείς και εργαστήρια καθώς και από πραγματικές ενεργειακές μετρήσεις πελατών μας μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης ή μέσω του διεθνούς πρωτοκόλλου μετρήσεων και επαλήθευσης  (IPMVP).

Στην Ελλάδα, οι ενεργειακές μετρήσεις της πρώτης εφαρμογής της τεχνολογίας (κατάστημα του ομίλου ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στη Χαλκίδα Ν. Ευβοίας) εκπονήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το εργαστήριο του τμήματος ηλεκτρονικών και ηλεκτρολόγων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).