Σήμερα, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις στους τομείς α) της εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα συστήματα και εξοπλισμούς που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και β) της παραγωγής ενέργειας με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές από ανανεώσιμες πηγές καθώς και με καινοτόμα συστήματα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας.

Ως Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης των εταιρειών AENAOS Energy Systems και GREENSCO Energy Services, παρέχουμε εξειδικευμένες και καθετοποιημένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της μελέτης, κατασκευής και συντήρησης έργων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, στις Κυκλάδες αλλά και Πανελλαδικά